RENOWACJA NAGROBKÓW

Wykonanie renowacji/konserwacji grobowca lub nagrobka zabytkowego wiąże się z wykonaniem planu konserwatorskiego obejmującego plan prac renowacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia na konserwację obiektu. Kolejnym etatem jest wykonanie prac konserwatorskich które w zależności od przypadku mogą postępować w pokazanej kolejności.

1. Demontażu poszczególnych elementów, w tym tablic nagrobnych, rzeźb i elementów postumentu i ogrodzeń.
2. Odczyszczaniu tablic inskrypcyjnych i rzeźb, piaskowaniu kamienia.
3. Konserwacji rzeźb i tablic oraz konserwacji elementów kamiennych.
4. Montażu naprawionych elementów.

Po wykonaniu prac wykonać należy dokumentację powykonawczą dla Inwestora oraz Urzędu Ochrony Zabytków.