Konserwacja zabytków i dzieł sztuki

KONSERWACJA OBRAZÓW

Obrazy z upływem czasu ulegają zniszczeniu, zabrudzeniu czy też innym uszkodzenim. Każdy obraz poddaję ocenie i w zależności od stanu zniszczeń wykonuję kolejne etapy.

1. Odczyszczenie.

Za pomocą odpowiednio dobranych środków chemicznych usuwa się zabrudzenia oraz starą powierzchnię werniksu.

2. Dublaż.

W zależności od stanu obrazu wykonuje się podklejanie obrazów nowym płótnem, prostowanie zdeformowanych, pofalowanych podłoży i konsolidację rozwarstwień w strukturze płótna. Użycie stołu dublażowego umożliwia wykonanie prac o mniej inwazyjnym dla obiektów charakterze.  Dzięki sterownikom elektronicznym płynnie regulującym podciśnienie i temperaturę zapewnia się  większe bezpieczeństwo konserwowanym dziełom. Na wyposażeniu pracowni jest specjalistyczny niskociśnieniowy grzany stół próżniowy, wykorzystywany do dublażu na ciepło i na zimno, do prostowania i konsolidacji, do konserwacji malarstwa, papieru i tkanin.

3. Uzupełnianie ubytków.

W przypadku obrazów posiadających ubytki zaprawy uzupełnia się je odpowiednio sporządzonym kitem, dopasowanym do oryginału.

4. Uzupełnianie warstwy malarskiej.

Obraz uzupełniony o ubytki strukturalne poddaje się  konserwacji estetycznej polegającej na podmalowaniu niezbędnych fragmentów, wypunktowaniu oraz scaleniu kolorystycznemu.

5. Werniksowanie.

Obraz po konserwacji zabezpiecza się warstwa werniksu, który jednocześnie uwydatnia kolory.

KONSERWACJA RZEŹB

Konserwacja rzeźby przebiega w podobny sposób jak obrazu. Należy odczyścić, utrwalić materiał, uzupełnić ubytki oraz scalić kolorystycznie. Wykonuję naprawę uszkodzonych rzeźb u siebie w pracowni bądź u klienta.

ZŁOCENIA

Do wykonania profesjonalnego złocenia trzeba użyć odpowiedniego pulmentu, dokładnie wyszlifować powierzchnię i posiadać spore doświadczenie by efekt był zadawalający. Wykonuję złocenia na różnych materiałach. Zarówno na drzewie, ścianie jak i na płótnie.

KONSERWACJA NAGROBKÓW

Wykonanie konserwacji grobowca lub nagrobka zabytkowego wiąże się z wykonaniem planu konserwatorskiego obejmującego plan prac renowacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia na konserwację obiektu. Kolejnym etatem jest wykonanie prac konserwatorskich które w zależności od przypadku mogą postępować w pokazanej kolejności. 1. Demontażu poszczególnych elementów, w tym tablic nagrobnych, rzeźb i elementów postumentu i ogrodzeń. 2. Odczyszczaniu tablic inskrypcyjnych i rzeźb, piaskowaniu kamienia. 3. Konserwacji rzeźb i tablic oraz konserwacji elementów kamiennych. 4. Montażu naprawionych elementów. Po wykonaniu prac wykonać należy dokumentację powykonawczą dla Inwestora oraz Urzędu Ochrony Zabytków.